หน้าหลัก / Microsoft Dreamspark Premium
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Volume License ที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ Campus Agreement กับทางบริษัทไมโครซอฟต์ ประเทศไทย ซึ่งทำให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท ดังนี้
microsoft.com icit.kmutnb.ac.th icit.kmutnb.ac.th icit.kmutnb.ac.th icit.kmutnb.ac.th