Author
narin boonping

แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จะดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์หลักสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น การออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ , หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Bootstrap, หลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น จึงขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจฯ ผ่านทางแบบฟอร์ม  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยผลการสำรวจที่ได้จะนำมาเป็นข้อมูลในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป ขอขอบคุณมา ณ [...]

บัญชีผู้ใช้งานสำหรับบุคลากร มจพ. ใช้ได้กับบริการใดบ้าง???

ICIT ACCOUNT  บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (@KMUTNB และ @KMUTNB-WIFI) บริการห้องบริการคอมพิวเตอร์  ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการระบบส่งเกรดและประเมินการสอน (https://grade.icit.kmutnb.ac.th) บริการเว็บไซต์ดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (https://antivirus.icit.kmutnb.ac.th) บริการเว็บไซต์การจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ (https://km.icit.kmutnb.ac.th) บริการ Virtual Private Network (goo.gl/RGZGoW) [...]

บัญชีผู้ใช้งานสำหรับนักศึกษา มจพ. ใช้ได้กับบริการใดบ้าง?

ICIT ACCOUNT  บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (@KMUTNB และ @KMUTNB-WIFI) บริการห้องบริการคอมพิวเตอร์ และบริการงานพิมพ์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการระบบส่งเกรดและประเมินการสอน (https://grade.icit.kmutnb.ac.th) รวมถึง บริการ Grade Reporting KMUTNB (Android application) บริการเว็บไซต์ดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (https://antivirus.icit.kmutnb.ac.th) [...]

บริการสารสนเทศต่างๆ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

บริการสารสนเทศต่างๆ สำหรับนักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ICIT ACCONT บัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีบริการที่รองรับแล้ว ได้แก่ – ระบบเครือข่ายไร้สาย (@KMUTNB หรือ @KMUTNB-WIFI) – Eduroam (http://eduroam.kmutnb.ac.th/) – ห้องบริการคอมพิวเตอร์ และบริการงานพิมพ์ ชั้น 3 [...]

หลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้ารับการอบรม และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน  โดยสามารถดูหลักสูตรอบรมได้ที่เว็บไซต์ http://training.icit.kmutnb.ac.th/course_index.php ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมใดๆ  ทั้งสิ้น ทั้งนี้ทางสำนักคอมพิวเตอร์ฯ  จะรับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บข้างต้นและทำการตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว ผ่านทางอีเมล์ของมหาวิทยาลัย  โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมได้ที่หน้าเว็บไซต์ข้างต้น     [...]

เปิดอบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม GUI-MATLAB และการประยุกต์ใช้งาน”

รายละเอียดหลักสูตร MATLAB เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่มาพร้อมด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงโต้ตอบ ซึ่งสามารถคำนวณคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วมากกว่าภาษาคอมพิวเตอร์สมัยก่อน เช่น ภาษา C, C++ หรือ Fortran โปรแกรม MATLAB เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่ใช้สำหรับคำนวณเชิงตัวเลข (Numerical Computing) ที่สามารถแสดงผลกราฟิก และเขียนแอพพลิเคชั่น ทำให้สามารถคำนวณผลลัพธ์ สามารถพัฒนาอัลกอลิทึม สร้างแบบจำลองและแอพพลิเคชั่นได้ง่ายและรวดเร็ว ภายในโปรแกรม MATLAB ประกอบด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ [...]

เปิดอบรมหลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Bootstrap”

  รายละเอียดหลักสูตร Bootstrap เป็น Font-end Framework ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในขณะนี้ ซึ่งรวมชุดคำสั่ง HTML, CSS, JavaScript สำเร็จรูป โดยเราสมารถเรียกใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Buttons Form Controls, Tables, Icon, Navigation Bar, Dropdown, Popup [...]

งาน ICIT DAY 2017 วันที่ 27-28 เมษายน 2560

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก เข้าร่วมงาน ICIT DAY 2017 ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ สำหรับการจัดงาน “ICIT DAY” ประจำปี พ.ศ. 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมออกเป็น [...]