Author
narin boonping

แจกฟรี !!! โปรแกรมป้องกันไวรัส Bitdefender Internet Security 2018

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จึงได้จัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส Bitdefender Internet Security 2018 เพื่อแจกจ่ายให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่านละ 1 สิทธิ์ (มีอายุการใช้งาน 1 ปี)        ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัสและขอรับ License Key ได้ที่ https://antivirus.icit.kmutnb.ac.th  โดยใช้ ICIT Account สำหรับการเข้าสู่ระบบ [...]

งานดีที่แท้ทรู!!! ICIT DAY 2018 ระหว่างวันที่ 7-9 ก.พ. 61

งาน ICIT DAY 2018 ที่นักศึกษาและบุคลากร มจพ. รวมถึงบุคคลทั่วไปต้องห้ามพลาด เพราะมีกิจกรรมที่ให้คุณได้รับความรู้และร่วมสนุกชิงของรางวัลมากมาย ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 การบรรยายพิเศษเรื่อง Cashless Society “ระวังจะโดนเท ถ้าเปย์ไม่ทัน” เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ [...]

รู้จัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

แหล่งที่มา : https://ictlawcenter.etda.or.th สามารถดาวน์โหลดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 คลิกที่นี่ [...]

แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จะดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์หลักสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น การออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ , หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Bootstrap, หลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น จึงขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจฯ ผ่านทางแบบฟอร์ม  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยผลการสำรวจที่ได้จะนำมาเป็นข้อมูลในการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป ขอขอบคุณมา ณ [...]

บัญชีผู้ใช้งานสำหรับนักศึกษา มจพ. ใช้ได้กับบริการใดบ้าง?

ICIT ACCOUNT  บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (@KMUTNB และ @KMUTNB-WIFI) บริการห้องบริการคอมพิวเตอร์ และบริการงานพิมพ์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการระบบส่งเกรดและประเมินการสอน (https://grade.icit.kmutnb.ac.th) รวมถึง บริการ Grade Reporting KMUTNB (Android application) บริการเว็บไซต์ดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (https://antivirus.icit.kmutnb.ac.th) [...]

บริการสารสนเทศต่างๆ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

บริการสารสนเทศต่างๆ สำหรับนักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ICIT ACCONT บัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีบริการที่รองรับแล้ว ได้แก่ – ระบบเครือข่ายไร้สาย (@KMUTNB หรือ @KMUTNB-WIFI) – Eduroam (http://eduroam.kmutnb.ac.th/) – ห้องบริการคอมพิวเตอร์ และบริการงานพิมพ์ ชั้น 3 [...]

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ

ระบบรับแจ้งปัญหา  :  http://service.icit.kmutnb.ac.th/issue Facebook  :  https://www.facebook.com/ICIT.KMUTNB E-mail  :  icit_support@kmutnb.ac.th Line  :  @icitkmutnb โทรศัพท์  : มจพ. กรุงเทพ ฯ : 0 2555 2000 ต่อ 2211 [...]

หลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้ารับการอบรม และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน  โดยสามารถดูหลักสูตรอบรมได้ที่เว็บไซต์ http://training.icit.kmutnb.ac.th/course_index.php ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมใดๆ  ทั้งสิ้น ทั้งนี้ทางสำนักคอมพิวเตอร์ฯ  จะรับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บข้างต้นและทำการตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว ผ่านทางอีเมล์ของมหาวิทยาลัย  โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมได้ที่หน้าเว็บไซต์ข้างต้น     [...]

เปิดอบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม GUI-MATLAB และการประยุกต์ใช้งาน”

รายละเอียดหลักสูตร MATLAB เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่มาพร้อมด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงโต้ตอบ ซึ่งสามารถคำนวณคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วมากกว่าภาษาคอมพิวเตอร์สมัยก่อน เช่น ภาษา C, C++ หรือ Fortran โปรแกรม MATLAB เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่ใช้สำหรับคำนวณเชิงตัวเลข (Numerical Computing) ที่สามารถแสดงผลกราฟิก และเขียนแอพพลิเคชั่น ทำให้สามารถคำนวณผลลัพธ์ สามารถพัฒนาอัลกอลิทึม สร้างแบบจำลองและแอพพลิเคชั่นได้ง่ายและรวดเร็ว ภายในโปรแกรม MATLAB ประกอบด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ [...]