Author
narin boonping

เปิดอบรมหลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Bootstrap”

  รายละเอียดหลักสูตร Bootstrap เป็น Font-end Framework ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในขณะนี้ ซึ่งรวมชุดคำสั่ง HTML, CSS, JavaScript สำเร็จรูป โดยเราสมารถเรียกใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Buttons Form Controls, Tables, Icon, Navigation Bar, Dropdown, Popup [...]

งาน ICIT DAY 2017 วันที่ 27-28 เมษายน 2560

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก เข้าร่วมงาน ICIT DAY 2017 ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ สำหรับการจัดงาน “ICIT DAY” ประจำปี พ.ศ. 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมออกเป็น [...]

แจ้งปิดระบบสารสนเทศ วันอังคารที่ 3 มกราคม 2560

แจ้งปิดระบบสารสนเทศ  เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวง มีการบำรุงรักษาสวิทซ์ใบมีด 69 kv (SW.6086NK) สายส่ง NKT 698 ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับทั้งมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 3 มกราคม 2560 เวลา 08.30-15.30 น.จึงส่งผลให้ระบบสารสนเทศต่างๆ ไม่สามารถใช้ได้ในวัน และเวลาดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ระบบสารสนเทศ ทางสำนักคอมพิวเตอร์ฯ จึงต้องทำการปิดระบบสารสนเทศดังต่อไปนี้ [...]

บริการงานพิมพ์

บริการงานพิมพ์สีและขาวดำด้วยระบบบริหารและจัดการงานพิมพ์ (uniflow) นักศึกษาสามารถใช้บริการงานพิมพ์ได้ทั้ง 3 วิทยาเขตดังนี้  มจพ. กรุงเทพฯ : ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี : ชั้น 6 อาคารสิรินธร มจพ. วิทยาเขตระยอง : ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ [...]

บริการคอมพิวเตอร์

มจพ.กรุเทพฯ บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ บริการเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 64 เครื่อง และ เครื่อง iMac จำนวน 9 เครื่อง โดยมีโปรแกรมให้บริการมากมาย คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่   วันและเวลาให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ : [...]

โอนย้ายด่วนก่อนสิ้นปี!!! wifi ระบบใหม่ ใช้งานผ่าน ICIT ACCOUNT ที่ครอบคลุมและดีกว่าเดิม (สำหรับบุคลากร มจพ.)

เนื่องจากสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการเปลี่ยน Wi-fi ระบบใหม่ ที่ครอบคลุมและดีกว่าเดิม โดยมีจำนวนจุดที่ให้บริการ 750 จุด อีกทั้งยังมีบัญชีจัดการได้ด้วยตัวเอง ผ่านทาง account.kmutnb.ac.th ดังนี้ เปลี่ยนรหัสผ่าน กู้รหัสผ่าน เปิดการใช้งาน eduroam (อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ eduroam เพิ่มเติมได้ที่ eduroam.kmutnb.ac.th) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม     [...]

แจ้งปิดระบบสารสนเทศ วันที่ 5 ธันวาคม 2559

แจ้งปิดระบบสารสนเทศ เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวง มีการบำรุงรักษาสวิทซ์ใบมีด 69 kv (SW.6086NK) สายส่ง NKT 698 และฉีดน้ำล้างลูกถ้วยบริเวณเชิงสะพานพระราม 7 ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับทั้งมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น. นั้น จึงส่งผลให้ระบบสารสนเทศต่างๆ ไม่สามารถใช้ได้ในวันและเวลาดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ระบบสารสนเทศ [...]

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย มจพ.

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (http://www.kmutnb.ac.th) เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาและการให้บริการต่อไป โดยสามารถตอบแบบสอบถามผ่านทางเว็บไซต์ http://kmutnb.ac.th/assess.php [...]

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2560

เนื่องด้วยสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์หลักสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel , หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Bootstrap,หลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการ การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ขอเรียนเชิญท่านร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ผ่านทางแบบฟอร์ม  https://goo.gl/XkcQxW   [...]

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งวิศวกร (วิทยาเขตระยอง)

  สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตระยอง สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จึงขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือนณ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตระยองในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30 น. หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ [...]