Author
narin boonping

บัญชีผู้ใช้งานสำหรับนักศึกษา มจพ. ใช้ได้กับบริการใดบ้าง?

ICIT ACCOUNT  บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (@KMUTNB และ @KMUTNB-WIFI) บริการห้องบริการคอมพิวเตอร์ และบริการงานพิมพ์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการระบบส่งเกรดและประเมินการสอน (https://grade.icit.kmutnb.ac.th) รวมถึง บริการ Grade Reporting KMUTNB (Android application) บริการเว็บไซต์ดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (https://antivirus.icit.kmutnb.ac.th) [...]

บริการสารสนเทศต่างๆ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

บริการสารสนเทศต่างๆ สำหรับนักศึกษา และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ICIT ACCONT บัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีบริการที่รองรับแล้ว ได้แก่ – ระบบเครือข่ายไร้สาย (@KMUTNB หรือ @KMUTNB-WIFI) – Eduroam (http://eduroam.kmutnb.ac.th/) – ห้องบริการคอมพิวเตอร์ และบริการงานพิมพ์ ชั้น 3 [...]

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ

ระบบรับแจ้งปัญหา  :  http://service.icit.kmutnb.ac.th/issue Facebook  :  https://www.facebook.com/ICIT.KMUTNB E-mail  :  icit_support@kmutnb.ac.th Line  :  @icitkmutnb โทรศัพท์  : มจพ. กรุงเทพ ฯ : 0 2555 2000 ต่อ 2211 [...]

หลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้ารับการอบรม และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน  โดยสามารถดูหลักสูตรอบรมได้ที่เว็บไซต์ http://training.icit.kmutnb.ac.th/course_index.php ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมใดๆ  ทั้งสิ้น ทั้งนี้ทางสำนักคอมพิวเตอร์ฯ  จะรับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บข้างต้นและทำการตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว ผ่านทางอีเมล์ของมหาวิทยาลัย  โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมได้ที่หน้าเว็บไซต์ข้างต้น     [...]

เปิดอบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม GUI-MATLAB และการประยุกต์ใช้งาน”

รายละเอียดหลักสูตร MATLAB เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่มาพร้อมด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงโต้ตอบ ซึ่งสามารถคำนวณคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วมากกว่าภาษาคอมพิวเตอร์สมัยก่อน เช่น ภาษา C, C++ หรือ Fortran โปรแกรม MATLAB เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่ใช้สำหรับคำนวณเชิงตัวเลข (Numerical Computing) ที่สามารถแสดงผลกราฟิก และเขียนแอพพลิเคชั่น ทำให้สามารถคำนวณผลลัพธ์ สามารถพัฒนาอัลกอลิทึม สร้างแบบจำลองและแอพพลิเคชั่นได้ง่ายและรวดเร็ว ภายในโปรแกรม MATLAB ประกอบด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ [...]

เปิดอบรมหลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Bootstrap”

  รายละเอียดหลักสูตร Bootstrap เป็น Font-end Framework ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในขณะนี้ ซึ่งรวมชุดคำสั่ง HTML, CSS, JavaScript สำเร็จรูป โดยเราสมารถเรียกใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Buttons Form Controls, Tables, Icon, Navigation Bar, Dropdown, Popup [...]

งาน ICIT DAY 2017 วันที่ 27-28 เมษายน 2560

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก เข้าร่วมงาน ICIT DAY 2017 ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ สำหรับการจัดงาน “ICIT DAY” ประจำปี พ.ศ. 2560 สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมออกเป็น [...]

แจ้งปิดระบบสารสนเทศ วันอังคารที่ 3 มกราคม 2560

แจ้งปิดระบบสารสนเทศ  เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวง มีการบำรุงรักษาสวิทซ์ใบมีด 69 kv (SW.6086NK) สายส่ง NKT 698 ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับทั้งมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 3 มกราคม 2560 เวลา 08.30-15.30 น.จึงส่งผลให้ระบบสารสนเทศต่างๆ ไม่สามารถใช้ได้ในวัน และเวลาดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ระบบสารสนเทศ ทางสำนักคอมพิวเตอร์ฯ จึงต้องทำการปิดระบบสารสนเทศดังต่อไปนี้ [...]

บริการงานพิมพ์

บริการงานพิมพ์สีและขาวดำด้วยระบบบริหารและจัดการงานพิมพ์ (uniflow) นักศึกษาสามารถใช้บริการงานพิมพ์ได้ทั้ง 3 วิทยาเขตดังนี้  มจพ. กรุงเทพฯ : ชั้น 3 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี : ชั้น 6 อาคารสิรินธร มจพ. วิทยาเขตระยอง : ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์ [...]