Author
narin boonping

บริการคอมพิวเตอร์

มจพ.กรุเทพฯ บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาและวิจัยสำหรับนักศึกษาอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ บริการเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 64 เครื่อง และ เครื่อง iMac จำนวน 9 เครื่อง โดยมีโปรแกรมให้บริการมากมาย คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่   วันและเวลาให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ : [...]

โอนย้ายด่วนก่อนสิ้นปี!!! wifi ระบบใหม่ ใช้งานผ่าน ICIT ACCOUNT ที่ครอบคลุมและดีกว่าเดิม (สำหรับบุคลากร มจพ.)

เนื่องจากสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการเปลี่ยน Wi-fi ระบบใหม่ ที่ครอบคลุมและดีกว่าเดิม โดยมีจำนวนจุดที่ให้บริการ 750 จุด อีกทั้งยังมีบัญชีจัดการได้ด้วยตัวเอง ผ่านทาง account.kmutnb.ac.th ดังนี้ เปลี่ยนรหัสผ่าน กู้รหัสผ่าน เปิดการใช้งาน eduroam (อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ eduroam เพิ่มเติมได้ที่ eduroam.kmutnb.ac.th) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม     [...]

แจ้งปิดระบบสารสนเทศ วันที่ 5 ธันวาคม 2559

แจ้งปิดระบบสารสนเทศ เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวง มีการบำรุงรักษาสวิทซ์ใบมีด 69 kv (SW.6086NK) สายส่ง NKT 698 และฉีดน้ำล้างลูกถ้วยบริเวณเชิงสะพานพระราม 7 ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับทั้งมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น. นั้น จึงส่งผลให้ระบบสารสนเทศต่างๆ ไม่สามารถใช้ได้ในวันและเวลาดังกล่าว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ระบบสารสนเทศ [...]

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย มจพ.

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (http://www.kmutnb.ac.th) เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาและการให้บริการต่อไป โดยสามารถตอบแบบสอบถามผ่านทางเว็บไซต์ http://kmutnb.ac.th/assess.php [...]

แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2560

เนื่องด้วยสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์หลักสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Excel , หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Bootstrap,หลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการ การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ขอเรียนเชิญท่านร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2560 ผ่านทางแบบฟอร์ม  https://goo.gl/XkcQxW   [...]

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งวิศวกร (วิทยาเขตระยอง)

  สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตระยอง สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จึงขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือนณ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตระยองในวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 8.30 น. หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ [...]

อัตราค่าเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม และเครื่องคอมพิวเตอร์

          บริการห้องประชุมและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน การจัดฝึกอบรมและงานวิจัยต่างๆ ตลอดจนให้บริการเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยมีอัตราค่าบริการดังนี้ อัตราค่าเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องประชุม ขนาดห้อง ครึ่งวัน (บาท) เต็มวัน (บาท) ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย (บาท/ครั้ง) 12 ที่นั่ง 500 1,000 1,000 [...]

ระบบให้บริการประชุมทางไกล (VDO Conference)

  ระบบให้บริการประชุมทางไกลระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี และวิทยาเขตระยอง เป็นการสื่อสารทั้งภาพและเสียง และข้อมูลพร้อมๆ กันในลักษณะการประชุมระหว่างกลุ่มบุคคลซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ภายในประเทศและต่างประเทศ เสมือนนั่งประชุมร่วมกัน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยงในการเดินทางได้ [...]

IT Clinic

IT Clinic บริการ ตรวจสอบ ซ่อม และติดตั้งโปรแกรม บนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีค่าบริการดังต่อไปนี้ บริการ ตรวจสอบ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และกำจัดไวรัส นักศึกษา     เครื่องละ  150 บาท บุคลากรและส่วนงาน เครื่องละ 200 บาท [...]