ศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  บริการรับแจ้งปัญหา ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ มจพ. ผ่านช่องทางการสื่อสาร 5 ช่องทาง

  1. โทรศัพท์  :  มจพ. กรุงเทพ ฯ : 0 2555 2000 ต่อ 2207 , มจพ. ปราจีนบุรี : 0 3721 7300 ต่อ 7324
  2. Facebook  :  https://www.facebook.com/ICIT.KMUTNB.FAN
  3. Line  :  @icit_help
  4. E-mail :  help@icit.kmutnb.ac.th
  5. ระบบสารสนเทศ  :  http://service.icit.kmutnb.ac.th/issue

 

 
แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ