ศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  บริการรับแจ้งปัญหา ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ มจพ. ผ่านช่องทางการสื่อสาร 5 ช่องทาง

  1. ระบบรับแจ้งปัญหา  :  http://service.icit.kmutnb.ac.th/issue
  2. Facebook  :  https://www.facebook.com/ICIT.KMUTNB.FAN
  3. E-mail  :  help@icit.kmutnb.ac.th
  4. Line  :  @icit_help
  5. โทรศัพท์  :  มจพ. กรุงเทพ ฯ : 0 2555 2000 ต่อ 2207 , มจพ. ปราจีนบุรี : 0 3721 7300 ต่อ 7324

คำถามที่ถูกถามบ่อย (FAQ) สำหรับนักศึกษา คลิกที่นี่ สำหรับบุคลากร คลิกที่นี่