imagine

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้จัดซื้อลิขสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม Microsoft Imagine ที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการ Campus Agreement กับทางบริษัทไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ซึ่งทำให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับสิทธิประโยชน์ในการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท ดังนี้

 1. สิทธิประโยชน์ด้านการจัดการ (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่)

  สิทธิประโยชน์ของ Software Assurance มหาวิทยาลัยได้รับข้อมูล, ซอฟต์แวร์และเครื่องมือ, การฝึกอบรมและสิทธิพิเศษอื่นๆ เช่น สิทธิในการอัพเกรดระบบปฏิบัติการ Windows เดสก์ท็อปเป็น Microsoft Version ล่าสุด, Microsoft Office Version ล่าสุด หรือสิทธิในการใช้ Microsoft Virtual PC Express ซึ่งเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ได้แก่

  • สามารถใช้งานซอฟต์แวร์กับคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของคณาจารย์และบุคลากรได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • มหาวิทยาลัยจะได้รับซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดทันที โดยเป็นซอฟต์แวร์ที่อยู่ภายใต้รายการที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อในโปรแกรมนี้ เป็นระยเวลา 1 ปี
  • มีสิทธิ์การใช้งาน CALs (Client Access License) เช่น Exchange Server Standard CAL, Share Point Server Standard CAL, System Center Configuration Manager Client Management License, Windows Server CAL, Skype for Business Server Standard CAL, System Center Endpoint Protection บนคอมพิวเตอร์ลูกข่ายรวมถึงคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของคณาจารย์และบุคลากรได้ทุกเครื่องในมหาวิทยาลัย
 2. สิทธิประโยขน์ด้านการศึกษา (สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา)

  ได้รับสิทธิเข้าร่วมโปรแกรม Imagine จำนวนสิทธิการใช้งาน (ต่อคน) มหาวิทยาลัยสามารถใช้ซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์สำหรับการเรียนการสอนภายใต้โปรแกรม Imagine ซึ่งรองรับการใช้งานในกิจกรรมทั่วไปในภาคการศึกษา โดยโปรแกรม Imagine จะให้สิทธิกับทั้งผู้สอน,  ผู้เรียน และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ในการสอนซอฟต์แวร์หลักและได้รับการอัพเดตเทคโนโลยีล่าสุดของไมโครซอฟท์อย่างครบถ้วน Imagine จะได้รับสิทธิในการใช้ซอฟต์แวร์และแหล่งข้อมูล ดังนี้

  • MSDN Library ประกอบด้วยเอกสาร บทความทางเทคนิค และซอร์สโปรแกรมตัวอย่างจำนวนมาก เพื่อใช้เป็นตัวอย่างและแนวทางสำหรับการเรียนการสอน
  • ฐานความรู้ทางเทคนิค
  • ระบบปฏิบัติการ ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) และชุดพัฒนาไดรเวอร์ (DDK) ทั้งหมดของไมโครซอฟท์
  • การสนับสนุนทางเทคนิค ทั้งในด้านการติดตั้งและปรับระบบ รวมไปถึงการสอบถามผ่านทาง MSDN Online
  • ซอฟต์แวร์รุ่นทดสอบ, อัพเดท และซอฟต์แวร์ใหม่ๆ เพื่อให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถรับทราบถึงเทคโนโลยีล่าสุดของไมโครซอฟท์อยู่เสมอ นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนสำหรับการทำงานจริงในอนาคต
  • ชุดเซิร์ฟเวอร์สำหรับการทดสอบประกอบด้วยซอฟต์แวร์ตระกูลเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดของไมโครซอฟท์สำหรับการทดสอบและใช้ประกอบการสอน ซึ่งได้แก่ Microsoft Windows Server, SQL Servertm, Exchange Server, Commerce Server, BizTalktm Server, Host Integration Server, Application Center, Systems Management Server, ISA Server, Mobile Information Server และ SharePointtm Portal Server
  • Microsoft Visual Studio Professional ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์หลักในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบน Windows
  • Microsoft Visio Professional
  • ซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับ Windows CE
  • ได้รับการอัพเดตซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง
การใช้งานสิทธิประโยชน์
 1. การใช้งานสิทธิประโยชน์ด้านการจัดการ (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่)

  • การใช้งาน Software Microsoft Version ล่าสุดและ Microsoft Office Version ล่าสุด ทางสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้จัดส่งแผ่น CD และ CD Key ไปยังหน่วยงานของท่านเรียบร้อยแล้ว
 2. การใช้งานสิทธิประโยชน์ด้านการศึกษา Microsoft Imagine (สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา)

  สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ดำเนินการเพิ่มรายชื่อบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบ Microsoft Imagine เพื่อให้ทุกท่านสามารถเข้าใข้งานชุดโปรแกรมต่างๆ ได้ โดยทางบริษัทไมโครซอฟท์จะส่งเทียบเชิญผ่านระบบอีเมลของมหาวิทยาลัย เพื่อให้ดำเนินการสมัครสมาชิกในระบบ สำหรับขั้นตอนการสมัครและการใช้งานสามารถ Downloadได้  ที่นี่ 

หมายเหตุ

 • สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ยังไม่มีอีเมลของมหาวิทยาลัย (xxx@<หน่วยงาน>.kmutnb.ac.th) สามารถติดต่อหน่วยงานของท่าน เพื่อขอเปิดใช้งาน 
 • ท่านที่ยังไม่สามารถเข้าใช้งานได้เนื่องจากยังไม่มี User Account ในระบบ สามารถกรอกแบบฟอร์มขอสมัครใช้งาน Microsoft imagine ที่นี่ 
 • ท่านที่ยังไม่ได้รับอีเมลเทียบเชิญจากบริษัทไมโครซอฟท์ สามารถดูวิธีการเข้าใช้งาน ที่นี่