ข่าวเก่าทั้งหมด

หลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้ารับการอบรม และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถดูหลักสูตรอบรมได้ที่เว็บไซต์ http://training.icit.kmutnb.ac.th/course_index.php ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ทางสำนักคอมพิวเตอร์ฯ จะรับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บข้างต้นและทำการตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว ผ่านทางอีเมล์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมได้ที่หน้าเว็บไซต์ข้างต้น ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่องานบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. โดยผลการประเมินที่ได้จะนำมาใช้ในการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาและการให้บริการระบบสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป ทั้งนี้สามารถตอบแบบประเมินได้ที่ https://goo.gl/yrcwna ...
อ่านเพิ่มเติม

เปิดอบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม GUI-MATLAB และการประยุกต์ใช้งาน”

รายละเอียดหลักสูตร MATLAB เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่มาพร้อมด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงโต้ตอบ ซึ่งสามารถคำนวณคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วมากกว่าภาษาคอมพิวเตอร์สมัยก่อน เช่น ภาษา C, C++ หรือ Fortran โปรแกรม MATLAB เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่ใช้สำหรับคำนวณเชิงตัวเลข (Numerical Computing) ...
อ่านเพิ่มเติม

เปิดอบรมหลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Bootstrap”

รายละเอียดหลักสูตร Bootstrap เป็น Font-end Framework ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในขณะนี้ ซึ่งรวมชุดคำสั่ง HTML, CSS, JavaScript สำเร็จรูป โดยเราสมารถเรียกใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Buttons Form ...
อ่านเพิ่มเติม

งาน ICIT DAY 2017 วันที่ 27-28 เมษายน 2560

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก เข้าร่วมงาน ICIT DAY 2017 ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ ...
อ่านเพิ่มเติม

แจ้งปิดระบบสารสนเทศ วันอังคารที่ 3 มกราคม 2560

แจ้งปิดระบบสารสนเทศ เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวง มีการบำรุงรักษาสวิทซ์ใบมีด 69 kv (SW.6086NK) สายส่ง NKT 698 ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับทั้งมหาวิทยาลัย ในวันอังคารที่ 3 มกราคม 2560 เวลา ...
อ่านเพิ่มเติม

โอนย้ายด่วนก่อนสิ้นปี!!! wifi ระบบใหม่ ใช้งานผ่าน ICIT ACCOUNT ที่ครอบคลุมและดีกว่าเดิม (สำหรับบุคลากร มจพ.)

เนื่องจากสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการเปลี่ยน Wi-fi ระบบใหม่ ที่ครอบคลุมและดีกว่าเดิม โดยมีจำนวนจุดที่ให้บริการ 750 จุด อีกทั้งยังมีบัญชีจัดการได้ด้วยตัวเอง ผ่านทาง account.kmutnb.ac.th ดังนี้ เปลี่ยนรหัสผ่าน กู้รหัสผ่าน เปิดการใช้งาน eduroam ...
อ่านเพิ่มเติม

แจ้งปิดระบบสารสนเทศ วันที่ 5 ธันวาคม 2559

แจ้งปิดระบบสารสนเทศ เนื่องจากการไฟฟ้านครหลวง มีการบำรุงรักษาสวิทซ์ใบมีด 69 kv (SW.6086NK) สายส่ง NKT 698 และฉีดน้ำล้างลูกถ้วยบริเวณเชิงสะพานพระราม 7 ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับทั้งมหาวิทยาลัย ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์มหาวิทยาลัย มจพ.

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้บริการเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (http://www.kmutnb.ac.th) เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาและการให้บริการต่อไป โดยสามารถตอบแบบสอบถามผ่านทางเว็บไซต์ http://kmutnb.ac.th/assess.php ...
อ่านเพิ่มเติม