ข่าวเก่าทั้งหมด

งานดีที่แท้ทรู!!! ICIT DAY 2018 ระหว่างวันที่ 7-9 ก.พ. 61

งาน ICIT DAY 2018 ที่นักศึกษาและบุคลากร มจพ. รวมถึงบุคคลทั่วไปต้องห้ามพลาด เพราะมีกิจกรรมที่ให้คุณได้รับความรู้และร่วมสนุกชิงของรางวัลมากมาย ระหว่างวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 การบรรยายพิเศษเรื่อง Cashless Society ...
อ่านเพิ่มเติม

แบบสำรวจความต้องการฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จะดำเนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์หลักสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 สำหรับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เช่น การออกแบบ Infographic เพื่อสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ , หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Bootstrap, หลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ เป็นต้น จึงขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบสำรวจฯ ...
อ่านเพิ่มเติม

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค รหัส พษ 081 จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย ...
อ่านเพิ่มเติม

หลักสูตรอบรมประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้ารับการอบรม และขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน โดยสามารถดูหลักสูตรอบรมได้ที่เว็บไซต์ http://training.icit.kmutnb.ac.th/course_index.php ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรมใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ทางสำนักคอมพิวเตอร์ฯ จะรับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บข้างต้นและทำการตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว ผ่านทางอีเมล์ของมหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมได้ที่หน้าเว็บไซต์ข้างต้น ...
อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.

ขอเชิญทุกท่านร่วมตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่องานบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. โดยผลการประเมินที่ได้จะนำมาใช้ในการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาและการให้บริการระบบสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป ทั้งนี้สามารถตอบแบบประเมินได้ที่ https://goo.gl/yrcwna ...
อ่านเพิ่มเติม

เปิดอบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม GUI-MATLAB และการประยุกต์ใช้งาน”

รายละเอียดหลักสูตร MATLAB เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่มาพร้อมด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงโต้ตอบ ซึ่งสามารถคำนวณคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วมากกว่าภาษาคอมพิวเตอร์สมัยก่อน เช่น ภาษา C, C++ หรือ Fortran โปรแกรม MATLAB เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่ใช้สำหรับคำนวณเชิงตัวเลข (Numerical Computing) ...
อ่านเพิ่มเติม

เปิดอบรมหลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ด้วย Bootstrap”

รายละเอียดหลักสูตร Bootstrap เป็น Font-end Framework ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงในขณะนี้ ซึ่งรวมชุดคำสั่ง HTML, CSS, JavaScript สำเร็จรูป โดยเราสมารถเรียกใช้งานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Buttons Form ...
อ่านเพิ่มเติม

งาน ICIT DAY 2017 วันที่ 27-28 เมษายน 2560

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอก เข้าร่วมงาน ICIT DAY 2017 ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ ...
อ่านเพิ่มเติม

แจกฟรี!!! โปรแกรมป้องกันไวรัส Bitdefender internet security 2017

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมให้บริการโปรแกรมป้องกันไว้รัส Bitdefender internet security 2017 สำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สามารถอ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดได้จาก https://antivirus.icit.kmutnb.ac.th/ ...
อ่านเพิ่มเติม