ดาวน์โหลดบัตรประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา

ขั้นตอนดาวน์โหลดบัตรประกันอุบัติเหตุ PA CARD

นักศึกษา มจพ. สามารถดาวน์โหลดบัตรประกันอุบัติเหตุ PA CARD ได้ตามขั้นตอนด้านล่างนี้

ขั้นตอนดาวน์โหลดบัตรประกันอุบัติเหตุ PA CARD