เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ทุกเวลากับ @KMUTNB by AIS

เพื่อการเชื่อมต่อ Wi-Fi ชื่อ @KMUTNB by AIS แบบอัตโนมัติภายใน มจพ. กรุงเทพฯ ด้วย ICIT ACCOUNT นักศึกษาและบุคลากร สามารถดูขั้นตอนการใช้งานตามระบบปฏิบัติการดังต่อไปนี้

iOS คลิกที่นี่
Android คลิกที่นี่
Windwos 7 คลิกที่นี่

Windows 8 ขึ้นไป และ MAC OS X เข้าใช้งานโดยใช้ ICIT ACCOUNT ได้เลย โดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติมเหมือนระบบปฏิบัติการตามด้านบนแต่อย่างใด