IT Clinic บริการตรวจสอบ ซ่อม และติดตั้งโปรแกรม ในราคากันเองสุดๆ

คอมพิวเตอร์มีปัญหา มานี่ซิ! IT Clinic บริการตรวจสอบ ซ่อม และติดตั้งโปรแกรม ในราคากันเองสุดๆ ให้กับนักศึกษาและบุคลากร มจพ. จ้า

IT Clinic บริการ ตรวจสอบ ติดตั้งระบบปฏิบัติการ ติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และกำจัดไวรัส มีค่าบริการตามนี้

  • นักศึกษา เครื่องละ 150 บาท
  • บุคลากร เครี่องละ 200 บาท
  • ส่วนงาน เครื่องละ 200 บาท

ทาง IT Clinic ของเราใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องมาติดตั้งให้แก่ผู้รับบริการไม่ว่าจะเป็น

  • Microsoft Azure Dev Tools for Teaching (เดิมคือ Microsort Imagine) โดยมีโปรแกรมที่ให้ดาวน์โหลดมากกว่า 100 รายการ เช่น Microsoft Visual Studio Professional, Microsoft Visio Professional และ ระบบปฏิบัติการ Windows 7, Windows 8, Windows 8.1,Windows 10
  • ซอฟต์แวร์ป้องกันไว้รัส
  • Adobe Reader
  • 7 Zip

*กรณีที่ผู้รับบริการนำซอฟต์แวร์มาให้ทาง IT Clinic ติดตั้งนั้น จะต้องเป็นซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องเท่านั้น

IT Clinic ยังมีบริการตรวจซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยคิดค่าบริการนักศึกษา บุคลากร และส่วนงาน ในราคาเดียวเพียง 300 บาท เท่านั้น!!! (ไม่รวมค่าอุปกรณ์และอะไหล่)

กรณีที่มีการเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมอุปกรณ์หรืออะไหล่ ผู้รับบริการต้องจัดหาอุปกรณ์หรืออะไหล่ให้แก่ทาง IT Clinic ด้วยนะจ๊ะ

มารียน มาทำงาน พกคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหาให้เราช่วยแก้ไขได้ที่ ห้องบริการ IT Clinic สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่