รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา

Recruitment Technician

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา (สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 17 มิถุนายน 2562

  • อัคราค่าจ้างเดือนละ 10,670 บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท
  • ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

สมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ (วันและเวลาราชการ) โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2205