บัญชีผู้ใช้งานสำหรับบุคลากร มจพ. ใช้ได้กับบริการใดบ้าง???

staff account

ICIT ACCOUNT

  •  บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (@KMUTNB และ @KMUTNB-WIFI)
  • บริการห้องบริการคอมพิวเตอร์  ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • บริการระบบส่งเกรดและประเมินการสอน (https://grade.icit.kmutnb.ac.th)
  • บริการเว็บไซต์ดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (https://antivirus.icit.kmutnb.ac.th)
  • บริการเว็บไซต์การจัดการความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ (https://km.icit.kmutnb.ac.th)
  • บริการ Virtual Private Network (goo.gl/RGZGoW)

 

@<หน่วยงาน>.kmutnb.ac.th

Google Apps for Education บริการชุดแอปพลิเคชันต่างๆ จาก google เช่น อีเมล (Gmail), เอกสาร (Docs), ปฏิทิน (Calendar) ,ไดรว์ (Drive) พี้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล พิ้นที่ในการจัดการสร้างเว็บไซต์ของตัวเอง(Site) และ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์(Classroom) เป็นต้น สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://webmail.kmutnb.ac.th

Microsoft Imagine เป็นบริการที่ให้นักศึกษาและบุคลากรได้ใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ฟรี โดยมีโปรแกรมที่ให้ดาวน์โหลดมากกว่า 100 รายการ ซึ่งรวมถึงโปรแกรมยอดนิยมเช่น Window 10, Windows 8.1, Windows 7 ,Visual Studio 2015 , Microsoft SQL Server 2016, Microsoft Access 2016 และ Microsoft Visio 2016 เป็นต้น สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ /main/microsoft-imagine
*ท่านที่มีอีเมลมหาวิทยาลัยเดิม (xxx@kmutnb.ac.th) ยังคงใช้งาน Microsoft Imagine ได้ตามปกติ

 

@office.kmutnb.ac.th

Office 365 for Education  บริการชุดแอปพลิเคชั่นต่างๆ โดยใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint เป็นต้น โดยใช้อุปกรณ์เดสก์ท็อปและอุปกรณ์เคลื่อนที่ในการเข้าถึง สามารถดูและแก้ไขไฟล์ได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://portal.office.com

 

@kmutnb.ac.th

Eduroam บริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้อินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษาและบุคลากรที่ต้องเดินทางไปเยือนสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://eduroam.kmutnb.ac.th

 

สรุปบัญชีผู้ใช้งานสำหรับนักศึกษา มจพ. ใช้ได้กับบริการสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  ดังนี้

conclude staff account