กรุณาระบุตัวเลขที่ท่านเห็นให้ถูกต้อง !!!"; }else{ $year = "2558"; $msg = $_POST['msg']; $name = $_POST['name']; $datesave = date("d/m/Y"); $timesave = date("H:i:s"); $ip = $_SERVER['REMOTE_ADDR']; //mysql_query( $strSQL = "insert into _motherday (id,year,msg,name,datesave,timesave,ip) values('','$year','$msg','$name','$datesave','$timesave','$ip') "; $objQuery = mysql_query($strSQL); echo ""; } } ?> 12 สิงหามหาราชินี ร่วมลงนามถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ :: สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.

วันแม่แห่งชาติ

ถวายพระพรออนไลน์ วันแม่แห่งชาติ
  *
captcha *  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ