Author
anuchit

ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ (สำนักงานอธิการบดี/ระบบบัญชี 3 มิติ)

การให้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ของสำนักงานอธิการบดี (3 วิทยาเขต) – เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนงานภายใต้สำนักงานอธิการบดี บริการติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบบัญชี 3 มิติ (3 วิทยาเขต) – เฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ขอบเขตการให้บริการ     ผู้รับบริการ ได้แก่ บุคลากรและส่วนงาน ขอรับบริการได้ที่ ศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ Facebook : [...]

รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค 3 อัตรา

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 3 อัตรา (สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย) โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์ เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร2.1 ใบประกาศนียบัตรหรือระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสําเนา 1 ชุด2.2 บัตรประชาชน พร้อมสําเนา [...]

ที่รอคอย! MATLAB โปรแกรมคำนวณทางคณิตศาสตร์

MATLAB Campus Wide License โปรแกรมคำนวณทางคณิตศาสตร์  เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่ใช้สำหรับคำนวณเชิงตัวเลข Numerical Computing (นัมริคอล คอมพุตติ่ง) แสดงผลกราฟฟิก และเขียนแอพพลิเคชั่น ภายในตัว Matlab ประกอบด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ Toolbox (ทูลบอ็กซ์) กลุ่มฟังก์ชันสำเร็จรูปในแต่ละสาขาวิชา และฟังก์ชันพื้นฐานจำนวนมาก ทำให้การวิเคราะห์ทำได้หลากหลายวิธี นักศึกษาและบุคลากร มจพ. สามารถใช้งานแบบออฟไลน์และออนไลน์ผ่านเบราว์เซอร์ [...]

Adobe ใจดี ให้ใช้ Creative Cloud ฟรี!!!

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์รวมถึงให้บุคลากรปฎิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและบุคลากรหาความรู้ได้ต่อเนื่อง Adobe เปิดโอกาสให้ใช้ Creative Cloud จากที่บ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ขั้นตอนการเข้าใช้สิทธิ์ 1. เข้าเว็บไซต์ https://creativecloud.adobe.com 2. Sign [...]

ติวเก่งงง… ติวที่ห้องแลกเปลี่ยนความรู้และค้นคว้าด้วยตนเอง

ช่วงการสอบกลางภาค หรือปลายภาค สิ่งที่นักศึกษาต้องการเป็นอย่างมากนั้นก็คือ สถานที่ติวหนังสือ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ของเรามีห้องแลกเปลี่ยนความรู้ฯ ที่เป็นหนึ่งสถานที่ที่นักศึกษาจะพลาดไม่ได้ เพราะเรามีอุปกรณ์ให้ความสะดวกระหว่างติวที่ครบครันเลยทีเดียว 4 ห้องติว 12 ที่นั่ง/ห้อง เรามีห้องที่ให้นักศึกษาได้มาติวหนังสือ มาแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันจำนวน 4 ห้อง ได้แก่ Window Room, Linux Room, iOS Room [...]

ปกป้องภัยคุกคาม ให้กับคอมพิวเตอร์ด้วยซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส Bitdefender

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จึงได้จัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส Bitdefender Internet Security เพื่อแจกจ่ายให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยท่านละ 1 สิทธิ์ ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมป้องกันไวรัสและขอรับ License Key ได้ที่ https://software.kmutnb.ac.th โดยใช้ ICIT Account สำหรับการเข้าสู่ระบบ [...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จึงขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์ ประกาศแนบท้าย [...]

รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา (สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ (วันและเวลาราชการ) โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2221 [...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 514 ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ **คลิกอ่านประกาศที่นี่** [...]

รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา (สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กันยายน 2562 สมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ (วันและเวลาราชการ) โทร. 0-2555-2000 ต่อ 2205 [...]