ข่าวเก่าทั้งหมด

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บัดนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ดังนี้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ - ไม่มีผู้สอบผ่าน - ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บัดนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้ นายชนกนันทน์ นิ่มน้อย ...
อ่านเพิ่มเติม
สมัครงาน

ขยายเวลารับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานจากสํานักงาน ก.ค.ศ. หรือสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม- ...
อ่านเพิ่มเติม
สมัครงาน

รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณวุฒิที่ใช้ในการรับสมัคร ต้องสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานจากสํานักงาน ก.ค.ศ. หรือสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม- ...
อ่านเพิ่มเติม
Ascendas MATLAB Webinar ของเดือน กันยายน 2020

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Ascendas MATLAB Webinar ของเดือน กันยายน 2020

Best Regression Models "Without Writing Python/MATLAB Codes" to (C/C++ Web Applications) วันที่ 9 ก.ย. 2563 ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 3 อัตรา สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บัดนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ดังนี้ นายวงศ์วรัณ จิรเรืองกุล นายธวัชชัย ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 3 อัตรา สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บัดนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ พร้อมทั้งกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสอบคัดเลือกดังต่อไปนี้ นายวงศ์วรัณ จิรเรืองกุล ...
อ่านเพิ่มเติม
Recruitment Technician

รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค 3 อัตรา

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 3 อัตรา (สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย) โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร2.1 ...
อ่านเพิ่มเติม
coursera online

เรียนออนไลน์ฟรี! กับ coursera.org คอร์สจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

มจพ. ร่วมกับ Coursera ที่เป็นแพลตฟอร์มในการเรียน Online ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก (MOOC) มากกว่า 4,000 คอร์ส ในโครงการ Coursera for Compus เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร ...
อ่านเพิ่มเติม
Matlab Seminar June 2020

สัมมนาออนไลน์ MATLAB ฟรี! ประจำเดือนมิถุนายน 2563

What’s New in MATLAB for Data Science วันที่ 4 มิ.ย. 2563 เวลา 14:00 - 15:00 ...
อ่านเพิ่มเติม

เปิดอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Application

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ เปิดอบรมการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Applicationโดยด้วยกัน 2 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตร "สร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และสร้างข้อสอบด้วย Form" ในวันที่ ...
อ่านเพิ่มเติม

บรรยายพิเศษ “Digital Innovation & Inspiration”

กลับมาอีกครั้งกลับงาน ICIT DAY 2020 โดยครั้งนี้ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจัดการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวที่ทุกคนไม่สามารถหนีหรือขาดสิ่งเหล่านี้ไปได้ โดยมาในหัวข้องานที่ว่า Digital Innovation & Inspiration ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ...
อ่านเพิ่มเติม

แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่องานบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.(ประจำปีงบประมาณ 2564)

ขอความร่วมมือบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่องานบริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ.(ประจำปีงบประมาณ 2564)เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงแนวทางการพัฒนาและการให้บริการระบบสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือต่อไป ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ก.พ. 64 สามารถประเมินได้ที่ : https://icit.kmutnb.ac.th/survey/ ...
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บัดนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ดังนี้ นางสาวปิ่นมนัส น่านกาศ นายวีระวุฒิ์ ...
อ่านเพิ่มเติม
Recruitment Technician

รับสมัครพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มจพ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา (สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 คลิกดูรายละเอียดการรับสมัคร อัคราค่าจ้างเดือนละ 10,670 ...
อ่านเพิ่มเติม