ห้ามลบแอป Microsoft Authenticator หากยังไม่ได้ทำสิ่งนี้!

Microsoft Authenticator

อีกปัญหาที่นักศึกษาและบุคลากรประสบพอเจอคือการลบแอป Microsoft Authenticator แล้วไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ นี่เป็นวิธีที่ช่วยให้ใช้ Microsoft Email ในการ Sign in แล้วยืนยันตัวตนด้วยการรับรหัสจากข้อความ ซึ่งต้องทำาการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ก่อนลบแอปดังกล่าว สามารดูวิธีการเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ได้จากวิดีโอด้านล่างนี้

วิธีเพิ่มเบอร์โทรศัพท์ให้กับบัญชี Microsoft Email ของมหาวิทยาลัยผ่านแอป Microsoft Authenticator