การบันทึกการประชุมและเก็บไว้ในไดรฟ์โดยอัตโนมัติได้จนถึงวันที่ 9 ม.ค. 65

 

ประกาศจาง Google สำหรับการบันทึกการประชุมและเก็บไว้ในไดรฟ์โดยอัตโนมัติได้จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2565 เนื่องจากเป็นสิทธิประโยชน์ชั่วคราวบน Google Workspace for Education ดังนั้น หากผู้ใช้งานต้องการบันทึกการประชุมหรือการเรียนการสอน สามารถใช้บริการ Microsoft Teams ได้ โดยใช้บัญชี Microsoft Email (@kmutnb.ac.th) เข้าใช้งาน