จะรู้ได้อย่างไรว่า Email ใช้งานได้แล้ว

หลังจากขึ้นทะเบียนนักศึกษาสมบูรณ์แล้วประมาณ 1-2 สัปดาห์ สามารถตรวจสอบได้ดังนี้
1. Google Email
เข้าไปที่เว็บ https://accounts.google.com
Email : sรหัสนักศึกษา@email.kmutnb.ac.th
     Password : sเลขบัตรประจำตัวประชาชน
           – หากใช้งานได้ ระบบจะให้แก้ไขรหัสผ่าน
– หากใช้งานไม่ได้ ระบบจะแจ้งว่าไม่มีบัญชีผู้ใช้นี้ ให้กรอกแบบฟอร์มแจ้งปัญหาการใช้งาน Google Email ได้ที่ http://bit.ly/2U888Rd

2. Microsoft Email
     ต้องไปเปิดใช้งานบัญชีนักศึกษา (ICIT Account) ก่อนจึงจะใช้งานได้ที่
https://account.kmutnb.ac.th/web/student/activation