นศ. มี Email อะไรบ้าง

มี 2 email คือ
       1. Google Email อยู่ในรูปแบบ
            sรหัสนักศึกษา@email.kmutnb.ac.th
            ใช้สำหรับการเข้าใช้งานบริการ Google Application

        2. Microsoft Email อยู่ในรูปแบบ
            sรหัสนักศึกษา@kmutnb.ac.th
            ใช้สำหรับการเข้าใช้งานบริการ Office 365 รวมถึงการดาวน์โหลดโปรแกรมในกลุ่ม               MS Office