บัญชี Google Email ที่มหาวิทยาลัยแจกให้นักศึกษา สามารถใช้งานได้นานแค่ไหน

ใช้งานได้ตลอดการเป็นนักศึกษา หรือจนกว่าจะมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้งานจากมหาวิทยาลัย