บัญชี Microsoft Email ที่มหาวิทยาลัยแจกให้นักศึกษา สามารถใช้งานได้นานแค่ไหน

ใช้งานได้ตลอดแม้จบการศึกษา หลังจากนั้นจะถูกจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงบริการบางประเภท เช่น การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Office 365 เป็นต้น