ไม่สามารถเข้าใช้งาน Google Email ได้ ควรดำเนินการอย่างไร

มจพ. กรุงเทพฯ :
ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ที่อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3
หรือ แจ้งปัญหาการใช้งาน Google Email ได้ที่ https://forms.office.com/r/r5VjjNnhBg
มจพ. ปราจีนบุรี  :
ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ที่อาคารสิรินธร ชั้น 6
หรือ แจ้งปัญหาการใช้งาน Google Email ได้ที่ https://forms.office.com/r/r5VjjNnhBg
มจพ. ระยอง :
ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ที่อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7
หรือ แจ้งปัญหาการใช้งาน Google Email ได้ที่ https://forms.office.com/r/r5VjjNnhBg