นักศึกษา มจพ.

รับสิทธพิเศษเหนือกว่าใคร

เมื่อเปิด 3 บัญชีนี้

ICIT ACCOUNT

นักศึกษาไม่มีบัญชี ICIT ACCOUNT? ลงทะเบียนที่นี่

(สำหรับนักศึกษาใหม่ สามารถเปิดบัญชีใช้งานได้ก็ต่อเมื่อหลังจากขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่เสร็จสมบูรณ์แล้ว)

ดูผลการเรียนของตัวเอง
คลิกที่นี่   

ประเมินการสอนอาจารย์
คลิกที่นี่   

Free WiFi ที่ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้แก่

  • @KMUTNB
  • @KMUTNB by AIS
  • @KMUTNB by TRUE
ดูขั้นตอนการเชื่อมต่อ WiFi   

Free ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส ที่หยุดภัยคุกคามและปกป้องข้อมูลสำคัญของคุณ

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์   

SOLIDWORKS Simulation โปรแกรมที่ช่วยในการวิเคราะห์ความแข็งแรงทางวิศวกรรมของชิ้นงาน (Part or Assembly) ของเครื่องจักร หรือ ผลิตภัณฑ์ ที่ถูกออกแบบมาด้วย 3D CAD เพื่อช่วยในการประเมินคุณภาพของชิ้นงาน

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์   

| Free ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
| Free ใช้ห้องแลกเปลี่ยนความรู้ฯ (เฉพาะ มจพ.กรุงเทพฯ)

สามารถใช้บริการได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ดังต่อไปนี้

  • มจพ.กรุงเทพฯ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์
  • มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี ชั้น 6 อาคารสิรินธร
  • มจพ. วิทยาเขตระยอง ชั้น 7 อาคารอเนกประสงค์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม   

ใช้ username ของ ICIT ACCOUNT ตามด้วย @kmutnb.ac.th
และ password ของ ICIT ACCOUNT

(จะได้รับ Microsoft Email อัตโนมัติหลังจากเปิดใช้งาน ICIT ACCOUNT)

Free ชุดโปรแกรมจากค่าย Adobe ที่ได้รวบรวมเอา เครื่องมือทุกอย่างที่ต้องการสำหรับนักออกแบบกราฟฟิก หรือ ครีเอทีฟ เพื่อใช้เนรมิตสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุดออกมา

Free ชุดแอปพลิเคชันต่างๆ จาก Microsoft 365 ที่สามารถใช้งานออนไลน์บนเว็บไซต์ อีกทั้งยังสามารถดาวน์โหลด Office มาติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint รวมถึง OneDrive ที่ให้ใช้ฟรีถึง 5TB!!!

Free ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์จาก Microsoft โดยมีให้ดาวน์โหลดมากกว่า 80 รายการ ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ยอดนิยมเช่น ระบบปฏิบัติการ Windows, Visual Studio, Microsoft SQL Server เป็นต้น

MATLAB Campus Wide License โปรแกรมคำนวณทางคณิตศาสตร์ เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่ใช้สำหรับคำนวณเชิงตัวเลข Numerical Computing (นัมริคอล คอมพุตติ่ง) แสดงผลกราฟฟิก และเขียนแอพพลิเคชั่น ภายในตัว Matlab ประกอบด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ Toolbox (ทูลบอ็กซ์) กลุ่มฟังก์ชันสำเร็จรูปในแต่ละสาขาวิชา และฟังก์ชันพื้นฐานจำนวนมาก ทำให้การวิเคราะห์ทำได้หลากหลายวิธี

Free บริการเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษาและวิจัย เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้อินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษาและบุคลากรที่ต้องเดินทางไปเยือนสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย eduroam

s แล้วตามด้วยรหัสนักศึกษา@email.kmutnb.ac.th เช่น s65xxxxxxxxxxx@email.kmutnb.ac.th

(เปิดใช้งาน Google Email ได้ที่ account.kmuutnb.ac.th โดย Sign in ด้วย ICIT ACCOUNT)

Google Workspace for Education ชุดเครื่องมือและบริการของ Google ที่ออกแบบมาสำหรับสถานศึกษาและการศึกษาโดยเฉพาะ โดยมีแอปพลิเคชันให้เลือกใช้งานมากมาย