ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ (*เฉพาะผู้เข้าร่วมฟังบรรยายในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เท่านั้น*)
มีสิทธ์ลุ้นรับของรางวัลฟรี ในงาน !!!
กรอกข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน
สถานะภาพ : *
หน่วยงาน/คณะ : *
ชื่อ-นามสกุล : *
อีเมล : *
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ :
กรอกตัวเลขที่เห็น : captcha
  "") { if($_POST['status']=="" ||$_POST['section']=="" ||$_POST['name']=="" || $_POST['mail']=="" || $_POST['capt_txt']=="" || $_SESSION['security_code']!=$capt_txt){ echo "
  
กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วน !!"; }else{ $result = mysql_query("insert into registericit (regis_id,regis_year,status,section,name,mail,tel,sign_addtime, sign_ip) values('','$regis_year','".$_POST['status']."','".$_POST['section']."','".$_POST['name']."','".$_POST['mail']."','".$_POST['tel']."','$post_addtime', '$post_ip') "); echo "" ; } ob_end_flush; } ?>
    

ขออภัยขณะนี้ปิดรับการลงทะเบียนออนไลน์แล้ว
ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน/คณะ วันที่ลงทะเบียน


สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800