สำนักคอมพิวเตอร์ฯ มจพ. กรุงเทพฯ

พื้นที่ให้บริการ ชั้น 3, 4, 5 อาคารอเนกประสงค์
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Website : www.icit.kmutnb.ac.th
E-Mail : icit_admin@kmutnb.ac.th
Facebook : www.facebook.com/ICIT.KMUTNB
Line : @icitkmutnb
โทร : +66 2 555-2000 ต่อ 2205
โทรสาร : +66 2 585-7945

dsc_7260

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

พื้นที่ให้บริการ ชั้น 6 อาคารสิรินธร
129 หมู่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230

4_1_14-769

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ มจพ. วิทยาเขตระยอง

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120

Loading