ศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  บริการรับแจ้งปัญหา ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ มจพ. ผ่านช่องทางการสื่อสาร 4 ช่องทาง

  1. Facebook  :  https://www.facebook.com/ICIT.KMUTNB
  2. E-mail  :  icit_support@kmutnb.ac.th
  3. Line  :  @icitkmutnb
  4. โทรศัพท์  :
    มจพ. กรุงเทพ ฯ : 0 2555 2000 ต่อ 2211
    มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี : 0 3721 7300 ต่อ 7324
    มจพ. วิทยาเขตระยอง : 0 3862 7000 ต่อ 5151
วันและเวลาให้บริการ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

คำถามที่ถูกถามบ่อย (FAQ) สำหรับนักศึกษา คลิกที่นี่ สำหรับบุคลากร คลิกที่นี่

Loading