ศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ

ศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  บริการรับแจ้งปัญหา ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ มจพ. ผ่านช่องทางการสื่อสาร 5 ช่องทาง

 1. ระบบรับแจ้งปัญหา  :  http://service.icit.kmutnb.ac.th/issue
 2. Facebook  :  https://www.facebook.com/ICIT.KMUTNB
 3. E-mail  :  icit_support@kmutnb.ac.th
 4. Line  :  @icitkmutnb
 5. โทรศัพท์  :
  มจพ. กรุงเทพ ฯ : 0 2555 2000 ต่อ 2211
  มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี : 0 3721 7300 ต่อ 7324
  มจพ. วิทยาเขตระยอง : 0 3862 7000 ต่อ 5151
วันและเวลาให้บริการ
วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

คำถามที่ถูกถามบ่อย (FAQ) สำหรับนักศึกษา คลิกที่นี่ สำหรับบุคลากร คลิกที่นี่