สำหรับบุคลากร

อีเมลอินเทอร์เน็ตระบบสารสนเทศห้องบริการคอมพิวเตอร์ชั้้น 4 มจพ.กรุงเทพ
 • อีเมล์ xxx@รหัสหน่วยงาน.kmutnb.ac.hth ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบของหน่วยงานตนเอง
 • อีเมล์ xxx@kmutnb.ac.th ดาวน์โหลดเอกสารจาก https://bit.ly/31xSFPb กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยและนำส่งเอกสารตามวิทยาเขตดังต่อไปนี้
  มจพ. กรุงเทพฯ :
  งานสารบรรณ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ อาคารเนกประสงค์ ชั้น 5
  มจพ. ปราจีนบุรี :
  สำนักคอมพิวเตอร์ฯ อาคารสิรินธร ชั้น 6
  มจพ. ระยอง :
  สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7

(1) xxxxxx@kmutnb.ac.th เป็นบริการของ Office365
เช่น sabuyj@kmutnb.ac.th

(2) xxxxxx@หน่วยงาน.kmutnb.ac.th เป็นบริการของ Gsuite
เช่น sabuy.j@icit.kmutnb.ac.th

*รหัสผ่านการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายเป็นรหัสผ่านเดียวกับ ICIT ACCOUNT

สามารถดำเนินการกู้คืนรหัสผ่านได้ที่ https://account.kmutnb.ac.th/web/recovery/index

ติดต่อคุณไข่มุก สรรพวุธ โทร 2213

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแบบบันทึกรายการแก้ไขข้อมูล/โปรแกรม 3 มิติ โดย คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และทำการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย และนำส่งเอกสารตามวิทยาเขตดังต่อไปนี้

มจพ. กรุงเทพฯ :
งานสารบรรณ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ อาคารเนกประสงค์ ชั้น 5
มจพ. ปราจีนบุรี :
สำนักคอมพิวเตอร์ฯ อาคารสิรินธร ชั้น 6
มจพ. ระยอง :
สำนักคอมพิวเตอร์ฯ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7
มจพ. กรุงเทพฯ :
สามรถติดต่อได้ที่ คุณพีรธัช หนูชู โทร 2209
มจพ. ปราจีนบุรี :
ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ที่ชั้น 6 อาคารสิรินธร โทร. 7324
มจพ. ระยอง :
สามารถ ติดต่อคุณพนพล วรนุช หรือ คุณนิภัทร์ สุวรรณ ได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7

ให้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้นด้วยตัวเองก่อน หากยังไม่สำเร็จให้ติดต่อไปที่หน่วยงานดังต่อไปนี้

มจพ. กรุงเทพฯ :
สามรถติดต่อได้ที่ คุณพีรธัช หนูชู โทร 2209
มจพ. ปราจีนบุรี :
ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ที่ชั้น 6 อาคารสิรินธร โทร. 7324
มจพ. ระยอง :
สามารถ ติดต่อคุณพนพล วรนุช หรือ คุณนิภัทร์ สุวรรณ ได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7

มจพ. กรุงเทพฯ : สำนักงานอธิการบดี  โทรแจ้งปัญหาได้ที่เบอร์ 2210 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ไม่ใช่เครื่องส่วนตัว) หากเป็นหน่วยงานอื่นติดต่อได้ที่หน่วยงานของตัวเอง สำหรับบุคลากรที่มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวสามารถใช้บริการของ IT Clinic ที่อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3  โดยมีค่าใช้จ่าย

มจพ. ปราจีนบุรี :
สำนักงานอธิการบดี สามารถติดต่อได้ที่อาคารสิรินธร ชั้น 6  โทร. 7324
มจพ. ระยอง :
สามารถ ติดต่อคุณพนพล วรนุช หรือ คุณนิภัทร์ สุวรรณ ได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7
 1. ตรวจสอบสถานะห้องอบรมได้ที่ https://e-room.icit.kmutnb.ac.th
 2. ทำบันทึกเพื่อขอใช้ห้องเพื่อจัดอบรม มายังสำนักคอมพิวเตอร์

Loading