ขั้นตอนการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi)

มจพ.กรุงเทพฯมจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรีมจพ.วิทยาเขตระยอง

เครือข่ายไร้สาย : @KMUTNB , @KMUTNB by AIS, @KMUTNB by TRUE


Windows 8 ขึ้นไป และ MAC OS X เข้าใช้งานโดยใช้ ICIT ACCOUNT ได้เลย โดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติมเหมือนระบบปฏิบัติการตามด้านบนแต่อย่างใด

เครือข่ายไร้สาย : eduroam

ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Microsoft Email ตัวอย่าง
Username : s6123456789012@kmutnb.ac.th (s6123456789012 คือ Username ของ ICIT ACCOUNT)
Password : รหัสผ่าน ของ ICIT ACCOUNT
สามารถคลิก ดูรายละเอียดขั้นตอนการเชื่อมต่อทั้งหมดที่นี่

เครือข่ายไร้สาย : @KMUTNB, @KMUTNB by AIS


Windows 8 ขึ้นไป และ MAC OS X เข้าใช้งานโดยใช้ ICIT ACCOUNT ได้เลย โดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติมเหมือนระบบปฏิบัติการตามด้านบนแต่อย่างใด

เครือข่ายไร้สาย : eduroam

ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Microsoft Email ตัวอย่าง
Username : s6123456789012@kmutnb.ac.th (s6123456789012 คือ Username ของ ICIT ACCOUNT)
Password : รหัสผ่าน ของ ICIT ACCOUNT
สามารถคลิก ดูรายละเอียดขั้นตอนการเชื่อมต่อทั้งหมดที่นี่

เครือข่ายไร้สาย : @KMUTNB, @KMUTNB by AIS


Windows 8 ขึ้นไป และ MAC OS X เข้าใช้งานโดยใช้ ICIT ACCOUNT ได้เลย โดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติมเหมือนระบบปฏิบัติการตามด้านบนแต่อย่างใด

เครือข่ายไร้สาย : eduroam

ลงชื่อเข้าใช้งานด้วย Microsoft Email ตัวอย่าง
Username : s6123456789012@kmutnb.ac.th (s6123456789012 คือ Username ของ ICIT ACCOUNT)
Password : รหัสผ่าน ของ ICIT ACCOUNT
สามารถคลิก ดูรายละเอียดขั้นตอนการเชื่อมต่อทั้งหมดที่นี่


 

Loading