นักศึกษาใหม่ เปิด 1 ได้ถึง 2 เปิดทั้ง 3 บัญชีในที่เดียว

3 บัญชีที่นักศึกษาใหม่ต้องมี เพื่อการเข้าใช้บริการสารสนเทศต่างๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ และของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 1. ICIT ACCOUNT
  เข้าเว็บไซต์ account.kmutnb.ac.th แล้วคลิกเมนู “เปิดใช้งานบัญชีนักศึกษา”
 2. Google Email (@email.kmutnb.ac.th)
  Sign in เข้าใช้งาน account.kmutnb.ac.th ด้วย ICIT ACCOUNT แล้วคลิก “เปิดใช้งาน Google Email”
  รูปแบบบัญชีการใช้งาน  -> Email: (s ตามด้วยรหัสนักศึกษา@email.kmutnb.ac.th)
 3. Microsoft Email (@kmutnb.ac.th)
  ได้รับบัญชีอัตโนมัติหลังจากเปิดใช้งาน ICIT ACCOUNT
  รูปแบบบัญชีการใช้งาน  -> Email: (s ตามด้วยรหัสนักศึกษา@kmutnb.ac.th) ,Password: รหัสผ่านของ ICIT ACCOUNT

วิดีโอวิธีเปิด 3 บัญชี คลิก https://youtu.be/oF6xnyazIxw