จำกัดพื้นที่ Google Drive 20 GB สำหรับนักศึกษา เริ่ม 1 ส.ค. 65

จำกัดพื้นที่ Google Drive 20 GB สำหรับนักศึกษา มจพ.

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยฯ จะบังคับใช้ขีดจำกัดใหม่สำหรับพื้นที่เก็บข้อมูลบนระบบ Google Cloud Storage ได้แก่ Google Email, Google Drive และ Google Photos สำหรับนักศึกษาภายใต้บัญชี @email.kmutnb.ac.th โดยจะได้รับการจัดสรรพื้นที่เก็บข้อมูล 20 GB/บัญชี    มีผลในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม จึงขอให้นักศึกษาตรวจสอบการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลปัจจุบัน หากพบว่ามีการใช้งานเกินพื้นที่กำหนดไว้ ให้พิจารณาลบเนื้อหาในไดรฟ์ที่ไม่จำเป็นออก หรือโอนย้ายข้อมูลไปเก็บไว้ที่ระบบ OneDrive (Microsoft 365) ภายใต้บัญชี @kmutnb.ac.th ซึ่งได้รับการจัดสรรพื้นที่เก็บข้อมูล 5 TB/บัญชี โดยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้ว ยังมีการใช้งานพื้นที่เกิน 20 GB นักศึกษายังสามารถใช้บริการของ Google ได้ แต่ไม่สามารถอัพโหลดไฟล์เพิ่มเติมและไม่สามารถแก้ไขไฟล์ที่มีอยู่เดิมได้

  • ตรวจสอบการใช้พื้นที่เก็บข้อมูลของตนเอง https://bit.ly/3xgbUeM
  • วิธีโอนย้ายข้อมูลไปเก็บไว้ที่ OneDrive https://bit.ly/3ugSPFF

จำกัดพื้นที่ Google Drive 20 GB สำหรับนักศึกษา มจพ.