ปกป้องบัญชี Google Email ของมหาวิทยาลัยด้วยการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน (2FA)

2fa

การ Sign in ด้วยการยืนยันตัวตนโดยใส่ Password อาจไม่แข็งแกร่งพอต่อความปลอดภัยในยุคข้อมูลที่ผู้คนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างง่ายดายเพื่อเสพความสุขให้กับตนเอง แต่ในทางกลับกัน อาจจะมีความทุกข์เข้ามาเมื่อโดนโจรกรรมข้อมูลโดยไม่รู้ตัว เพราะเหตุนี้ บัญชีผู้ใช้งาน Google Email ของนักศึกษาและบุคลากร มจพ. ต้องเพิ่มระดับความปลอดภัยให้มากขึ้น โดยการปกป้องบัญชีด้วยการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน Two-Factor Authentication (2FA) จากเดิมที่เราใส่เพียงแต่ Password เพื่อยืนยันตัวตน โดยจะเพิ่มอีก 1 ขั้นตอน ด้วยการใส่รหัสจากข้อความที่เราได้รับในมือถือ

วิธีเปิดการใช้งานการยืนยันตัวตนแบบ 2 ขั้นตอน 2FA   คลิก https://bit.ly/3DxXho6

2fa