ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม และห้องจัดเลี้ยง

 

 

บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม และห้องจัดเลี้ยง เพื่อการเรียนการสอน การจัดฝึกอบรมและงานวิจัยต่างๆ ตลอดจนให้บริการเช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยมีอัตราค่าบริการดังนี้

 

อัตราค่าเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม และห้องจัดเลี้ยง

ห้องจำนวนที่นั่งครึ่งวันเต็มวัน
(09.00 – 16.00 น.)
นอกเวลาราชการ
(16.00 – 19.00 น.)
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์404,0008,0004,000
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ *505,00010,0005,000
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ **808,00016,0008,000
ห้องประชุม401,5003,0001,500
ห้องจัดเลี้ยง405001,000500
ห้องจัดเลี้ยง801,0002,0001,000

หมายเหตุ:
* ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 50 ที่นั่ง ให้บริการเฉพาะวิทยาเขตระยอง
** ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 80 ที่นั่ง ให้บริการเฉพาะวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เท่านั้น

สามารถดูรายละเอียดประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุง ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายในการให้บริการของสํานักคอมพิวเตอร์ฯเพิ่มเติม คลิกที่นี่


ขั้นตอนการขอรับบริการ

 1. ตรวจสอบห้องว่างที่ www.e-room.icit.kmutnb.ac.th
 2. กรอกแบบฟอร์มแยกตามวิทยาเขต
  – มจพ. กรุงเทพฯ คลิกที่นี่
  – มจพ. วิทยาเขต ปราจีนบุรี คลิกที่นี่
  – มจพ. วิทยาเขต ระยอง คลิกที่นี่
 3. ส่งมาที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ  หรือทางอีเมล training@icit.kmutnb.ac.th  ก่อนกำหนดใช้ห้องอย่างน้อย 10 วัน
 4. รออนุมัติผลการขอใช้บริการงทางอีเมล
 5. ชำระค่าบริการก่อนถึงกำหนดใช้ห้อง อย่างน้อย 3 วันทำการ
 6. เข้าใช้ห้องตามกำหนด
 7. รับเงินค่าประกันคืนหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้ว (กรณีใช้ห้องติดต่อกันเกิน 3 วัน)

วันและเวลาให้บริการ

ภาคการศึกษาปกติ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 21.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
ปิดบริการวันอาทิตย์ และวันหยุดราชการประจำปี

ภาคฤดูร้อน และช่วงปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.30 16.00 น.
ปิดบริการวันอาทิตย์ และวันหยุดราชการประจำปี

ทั้งนี้ กำหนดเวลาเปิด-ปิดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Loading