เปลี่ยนหรือลืมรหัสผ่าน เข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สาย (@KMUTNB by AIS หรือ @KMUTNB) ได้อย่างไร

*รหัสผ่านการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตไร้สายเป็นรหัสผ่านเดียวกับ ICIT ACCOUNT