เข้าใช้งาน Microsoft Email ครั้งแรกทำอย่างไร

เมื่อเปิดบัญชีนักศึกษา (ICIT Account) เสร็จแล้วให้ รอระบบเชื่อมต่อข้อมูลประมาณ 45 นาที จึงจะสามารถใช้งาน Microsoft Email ได้ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์  https://portal.office.com/
Email : sรหัสนักศึกษา@kmutnb.ac.th
Password : รหัสผ่านเดียวกันกับ ICIT Account