ทำความรู้จัก ICIT ACCOUNT กันเถอะ

ทำความรู้จัก ICIT ACCOUNT

ICIT ACCOUNT คืออะไร???

ICIT ACCOUNT คือ บัญชีผู้ใช้ของนักศึกษาและบุคลากรในมจพ. เพื่อเข้าใช้บริการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เช่น ระบบส่งเกรดและประเมินการสอน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เป็นต้น

แล้วจะใช้งาน ICIT ACCOUNT ได้อย่างไร???

หากคุณไม่แน่ใจว่าตนเองมี ICIT ACCOUNT แล้วหรือยัง? สามารถตรวจสอบสถานะบัญชีของตนเองได้ที่ https://account.kmutnb.ac.th/web/recovery/username  หากพบว่าคุณยังไม่มี ICIT ACCOUNT ให้ดำเนินการตามนี้

 สำหรับบุคลากร 
 • ในกรณีบุคลากรที่มีอีเมลมหาวิทยาลัย (@kmutnb.ac.th) หรือ มีบัญชีผู้ใช้งานสำหรับระบบส่งเกรดและประเมินการสอนอยู่แล้วให้ทำการโอนย้ายบัญชีบุคลากร โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม https://bit.ly/2BWKf70  แล้วกรอกข้อมูลส่งมาที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 หรือ ติดต่อด้วยตัวเองตามช่องทางนี้
 • ในกรณีบุคลากรบรรจุใหม่ (รวมถึงพนักงานพิเศษ) ให้เปิดใช้งานบัญชีบุคลากรที่https://account.kmutnb.ac.th/web/personnel/activation
 สำหรับอาจารย์พิเศษ
 • คณะจะดำเนินการส่งบันทึกข้อความไปยังรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อขอเปิดใช้งาน ICIT ACCOUNT สำหรับเข้าใช้งานระบบส่งเกรด
 สำหรับนักศึกษา

มีปัญหาเกี่ยวกับ ICIT ACCOUNT ติดต่อที่ไหน???

 • มจพ. กรุงเทพฯ : ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ที่อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 โทร : 0 2555 2000 ต่อ 2211
 • มจพ. ปราจีนบุรี : ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ที่อาคารสิรินธร ชั้น 6 โทร : 0 3721 7300 ต่อ 7324
 • มจพ. ระยอง : ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ที่อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 7 โทร : 0 3862 7000 ต่อ 1700

ICIT ACCOUNT เข้าใช้งานระบบสารสนเทศใดใด้บ้าง???

นักศึกษา
 1. ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ดูขั้นตอนวิธีใช้งาน คลิกที่นี่
  • @KMUTNB
  • @KMUTNB by AIS
  • eduroam
 2. อีเมลมหาวิทยาลัย @kmutnb.ac.th
  (https://portal.office.com)
 3. ระบบประเมินการสอน
  (https://grade.icit.kmutnb.ac.th)
 4. ระบบตรวจสอบผลการเรียน
  (http://grade-report.icit.kmutnb.ac.th)
 5. Grade Reporting KMUTNB (Android application)
 6. โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
  (https://antivirus.icit.kmutnb.ac.th)
 7. ระบบจองห้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  (http://k-room.icit.kmutnb.ac.th)
 8. ห้องบริการคอมพิวเตอร์ และบริการงานพิมพ์ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ
บุคลากร
 1. ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ดูขั้นตอนวิธีใช้งาน คลิกที่นี่
  • @KMUTNB
  • @KMUTNB by AIS
  • eduroam
 2. อีเมลมหาวิทยาลัย @kmutnb.ac.th
  (https://portal.office.com)
 3. ระบบส่งเกรด
  (https://grade.icit.kmutnb.ac.th)
 4. โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
  (https://antivirus.icit.kmutnb.ac.th)
 5. ระบบ vpn เพื่อเข้าใช้งานระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ
 6. ระบบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
  (http://medical.kmutnb.ac.th)