ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิเตอร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

บัดนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก ดังนี้

  1. นายมนัส ใจซื่อ

สำนักคอมพิวเตอร์ฯ จึงขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์

 

ประกาศแนบท้าย