3 บัญชีที่นักศึกษา มจพ. ต้องมี เพราะของฟรีมีเยอะมาก!!!

3 บัญชีที่นักศึกษา มจพ. ต้องมี

3 บัญชี ที่นักศึกษาต้องมี… เพราะได้ใช้ของฟรีเยอะมาก

 •  ICIT ACCOUNT
 • Microsoft Email
 • Google Email

มาดูกันว่านักศึกษา มจพ. จะได้ใช้บริการอะไรบ้างของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ตามด้านล่างนี้เล้ยยยยย…

ICIT ACCOUNT กับบริการ…

 • ดูผลการเรียนของตนเอง
 • ประเมินการสอนอาจารย์
 • Free WiFi ภายในมหาวิทยาลัย
 • Free พิมพ์เอกสาร 100 หน้า/ภาคการศึกษา
 • Free ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส Bitdefender ที่หยุดภัยคุกคามและปกป้องข้อมูลสำคัญของคุณ

Microsoft Email (@kmutnb.ac.th) กับบริการ…

 • Free WiFi ในมหาวิทยาลัยทั่วโลกกับ eduroam
 • Free ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์จาก Microsoft Azure Dev Tools for Teaching อาทิ Window, Visual Studio และ Microsoft SQL Server เป็นต้น
 • Free ชุดแอปพลิเคชัน Office 365 จาก Microsoft 365 Apps for enterprise เช่น Word Excel และ PowerPoint เป็นต้น ที่ใช้งานได้บน Browser และติดตั้งบนเครื่องส่วนตัวได้อีกด้วย
 • Free MATLAB Campus Wide License โปรแกรมคำนวณทางคณิตศาสตร์ ใช้สำหรับคำนวณเชิงตัวเลข Numerical Computing

Google Email (@email.kmutnb.ac.th) กับบริการ…

 • Free พื้นที่บน Google Drive ไม่อั้น!!! แล้วยังมีแอปพลิเคชันจาก G Suite for Education ของ Google ให้ใช้อีกมากมาย เช่น Classroom, Meet และ Site เป็นต้น

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ https://icit.kmutnb.ac.th/privilege_student