หลายคนรู้… บางคนไม่รู้… ว่าสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ให้บริการ Free Wi-Fi มาตลอดดดด!!!

kmutnb wifi

สำนักคอมพิวเตอร์ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีชื่อเครือข่าย Wi-Fi ให้เลือกใช้ดังนี้

 • @KMUTUNB
 • @KMUTNB by AIS
 • @KMUTNB by TRUE

  ลงชื่อใช้งานด้วย ICIT ACCOUNT รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/31s6cIh
 • eduroam
  เปิดการใช้ eduroam ก่อนการใช้งานในครั้งแรกที่ https://account.kmutnb.ac.th จากนั้นลงชื่อใช้งานด้วย Microsoft Email เช่น

  Username : s6123456789012@kmutnb.ac.th (s6123456789012 คือ Username ของ ICIT ACCOUNT)
  Password : รหัสผ่าน ของ ICIT ACCOUNT

  รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/2QkxcTq