มีหรือไม่มี ICIT ACCOUNT? ตรวจสอบบัญชีกันได้เลย

ขั้นตอนตรวจสอบสถานะบัญชี ICIT ACCOUNT

ง่ายมากๆ ที่นักศึกษาและบุคลากร มจพ. จะรู้ได้ว่ามี ICIT ACCOUNT แล้วหรือยัง

 

1. ให้เราเข้าเว็บไซต์ https://account.kmutnb.ac.th/ แล้วเลือกเมนูที่ขื่อว่า “ตรวจสอบสถานะบัญชี” หรือจะ Scan QR-Code เพื่อความรวดเร็ว

 

2.ให้ทำการกรอกข้อมูลดังนี้

  • เลขประจำตัวประชาชนหรือเลขที่หนังสือเดินทาง
  • วันเกิด
  • รหัสตรวจสอบ (กรอกให้ตรงกับภาพอักษรที่เห็นนะจ๊ะ)

3.ระบบจะทำการตรวจสอบสถานะบัญชี

  •  หาก “พบบัญชีผู้ใช้งาน” ระบบจะแสดงชื่อบัญชีผู้ใช้งาน ประเภทบัญชี และสถานะ ตามตัวอย่างภาพด้านซ้าย
  • หาก “ไม่พบบัญชีผู้ใช้งาน” ระบบจะแสดงข้อความแจ้งว่า ไม่พบข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน ตามตัวอย่างภาพด้านขวา

 

เมื่อเราพบว่าไม่มี ICIT ACCOUNT ให้เราทำการเปิดใช้งานบัญชีตาม link ด้านล่าง หรือจะ Scan QR-Code ก็ได้