Author
narin boonping

การบันทึกการประชุมและเก็บไว้ในไดรฟ์โดยอัตโนมัติได้จนถึงวันที่ 9 ม.ค. 65

  ประกาศจาง Google สำหรับการบันทึกการประชุมและเก็บไว้ในไดรฟ์โดยอัตโนมัติได้จนถึงวันที่ 9 มกราคม 2565 เนื่องจากเป็นสิทธิประโยชน์ชั่วคราวบน Google Workspace for Education ดังนั้น หากผู้ใช้งานต้องการบันทึกการประชุมหรือการเรียนการสอน สามารถใช้บริการ Microsoft Teams ได้ โดยใช้บัญชี Microsoft Email (@kmutnb.ac.th) เข้าใช้งาน [...]

ยุติการให้บริการ Google mail สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา

สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้บริการของ Google เรื่องการยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลแบบ Unlimited ในเดือนกรกฎาคม 2565 จึงส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานบัญชี Google Email ของมหาวิทยาลัยทุกคนต้องลดจำนวนพื้นที่เก็บข้อมูลของตนเองลงเพื่อให้เพียงพอต่อพื้นที่ที่จำกัด และเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการเรียนการสอนในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจึงขอยกเลิกการให้บริการพื้นที่แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่ไม่ได้มีสถานะเป็นนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัย เพื่อจะนำพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งหมดมาจัดสรรให้แก่นักศึกษาปัจจุบันที่กำลังศึกษาอยู่ เพื่อเป็นการไม่สูญหายของข้อมูลที่สำคัญจึงขอให้ท่านโอนย้ายข้อมูลออกจาก Google drive ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 11 ธ.ค. 64 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ [...]

วิดีโอสอนวิธีการสมัคร ดาวน์โหลด และติดตั้ง การใช้งาน MATLAB

MATLAB Campus Wide License โปรแกรมคำนวณทางคณิตศาสตร์ เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงที่ใช้สำหรับคำนวณเชิงตัวเลข Numerical Computing (นัมริคอล คอมพุตติ่ง) แสดงผลกราฟฟิก และเขียนแอพพลิเคชั่น ภายในตัว Matlab ประกอบด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ Toolbox (ทูลบอ็กซ์) กลุ่มฟังก์ชันสำเร็จรูปในแต่ละสาขาวิชา และฟังก์ชันพื้นฐานจำนวนมาก ทำให้การวิเคราะห์ทำได้หลากหลายวิธี นักศึกษาและบุคลากร มจพ. สามารถใช้งานแบบออฟไลน์และออนไลน์ผ่านเบราว์เซอร์ [...]

สำรวจความต้องการอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์ 2565

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์ฯ จะดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ประจำปี จึงขอทำการสำรวจความต้องการของบุคลากรและนักศึกษา ร่วมทั้งบุคคลทั่ไปที่สนใจเกี่ยวกับการอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลของการสำรวจจะนำมาเป็นข้อมูลในการจัดหลักสูตรการอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ตอบแบบสำรวจได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านลิงค์  https://bit.ly/3BDGzTv [...]

Microsoft ยุติการสนับสนุน Office 2010 และ Internet Explorer

การเชื่อมต่ออีเมล Microsoft 365 บน Outlook 2010 สิ้นสุดลงเมื่อเดือน ต.ค. 64 ยุติการสนับสนุนการใช้ Microsoft 365 และแอปพลิเคชันอื่นๆ บน Internet Explorer แล้วเมื่อเดือน ส.ค. 64 รวมถึงจะหยุดให้การสนับสนุน Internet Explorer อย่างถาวรในเดือน [...]

ซอฟต์แวร์ฟรี ใช้กันจุกๆ ที่ software.kmutnb.ac.th

แหล่งรวมซอฟต์แวร์ฟรี!!! เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร มจพ. ได้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกลิขสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีรายการซอฟต์แวร์ ดังนี้ Microsoft 365 Apps for enterprise สามารถใช้งาน Office Online บนเว็บไซต์ และดาวน์โหลด Office มาติดตั้งบนเครื่องส่วนตัวได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft [...]

Work & Learn Online อย่างไร ไม่โดน…แกง

ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ “Work & Learn Online อย่างไรไม่โดนแกง” ในงานของ ICIT DAY 2021 โดยวิทยากรอาจารย์ปริญญา หอมเอนก ประธานและผู้ก่อตั้ง, ACIS Professional Center Co., Ltd. (ACIS) ในวันพุธที่ 21 ก.ค. 64 [...]

ICIT LIVE เปิดวาร์ป…บริการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ต้อนรับนักศึกษาใหม่

เปิดวาร์ปปป… งานบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ให้กับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์สด ผ่าน Facebook ของสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ซึ่งมีประเด็ดโดนๆ…ที่นักศึกษาไม่ควรพลาดเด็ดขาด บัญชีผู้ใช้งานสำหรับนักศึกษา https://icit.kmutnb.ac.th/privilege_student Email สำหรับการเรียนออนไลน์ ซอฟต์แวร์ถูกลิขสิทธ์ ฟรี! สิทธิประโยชน์และบริการต่างๆ ที่ได้รับ สามารถเลือกวันดูได้เลย 1-3 ก.ค. 64 เวลาเดียวกัน [...]

นักศึกษาใหม่! เปิด ICIT ACCOUNT เลยตอนนี้

นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 เปิด ICIT ACCOUNT ได้เลยตอนนี้ เพื่อที่จะไม่พลาดสิทธิ์ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาทิ การใช้งานบัญชี Micosoft Email การเรียนออนไลน์ด้วย Micosoft Teamsการดูผลการเรียน http://grade-report.icit.kmutnb.ac.th และอื่นๆ อีกมากมาย ดูรายละเอียดได้ที่ https://icit.kmutnb.ac.th/privilege_student ดูวิธีการเปิดใช้งาน ICIT [...]